كتابدوست
 
 
درباره كتاب و كتابخواني
 
 

      

کاپیتان قره گز ( لوئی گولیس ، ترجمه با داود رشیدی )، 1344/ تاثیر سینما در کودک و نوجوان 1345/ هزارو یک شب و افسانه شهرزاد 1348/ پیوند عشق میان شرق و غرب 1354/ درباره فرهنگ، 1354/ فرهنگ و مردم 1357/ نزاع بر سر قدرت فرهنگ غرب 1361/ چشم اندازهای اسطوره ( میر چالیده( 1362/ روانکاوی آتش ( گاستون باشلار) 1362/ نامه سر گشاده به سر آمدن جهان سوم ( احمد بابا میسکه) 1362/ زبان رمزی افسانه ها ( لو فلر دلاشو 1364/ حالات عشق مجنون 1366/ در قلمرو فرهنگ( مجموعه مقاله) 1366/ رمز و مثل در روانکاوی ( تألیف و ترجمه) 1366/ زبان رمزی قصه های پریوار ( دلاشو) 1366/ نمایش در شرق ( مجموعه مقاله) 1367/ افسون شهرزاد 1368/ آنتون آرتور ( شاعر دیده ور صحنه تئاتر) 1368/ هنر مقدس ( بورکهارت) 1369/ جان های اشنا 1370/ رمز پردازی ( بورکهات) 1370/ زمینه فرهنگ مردم 1370/ رساله در تاریخ ادیان ( الیاده) 1372/ جهان نگری ( یونگ) 1372/ مدخلی بر رمز شناسی عرفانی 1372/ نمادهای زنده جان ( مونیک دوبوکور) 1373/ درد عشق زلیجا 1373/ دانش اساطیر ( رژه باستید 1373/ عشق( رنه آلندی) 1373/سیمای زن در فرهنگ ایران 1373/ اسطو ره های عشق ( دنی دوروژمون)1374/ نماد و نمایش ( مجموعه مقاله ) 1374/ عشق صوفیا 1374/ اسطوره و رمز( مقالات اسطوره شناسان بزرگ جهان ) 1374/ آیین اسطوره در تئاتر ( مجموعه مقالات) 1376/ اسطوره در جهان امروز 1376/ پژوهشی در قصه اصحاب کهف 1376/ چها سیمای اسطوره ای ( تارزان، دراکولا، فرانکشتین، فاوست، ) 1376/ حکمت شرق و روان درمانی غرب ( هانس باکوبس) 1376/ رمز پردازی اتش ( ژان پیر بایار ) 1376/ رمز اندیشی و هنر قدسی 1376/ بازتاب اسطوره در بوف کور 1377/ پژو هشی در قصه یونس و ماهی 1377/ تراژدی و انسان ( آندره بونار) 1377/ در روز بازار زمانه 1377/ شعله شمع( باشلار) 1377/ کاتاکالی تئاتر رقصان هند ( واتسیایان و دانیلو ) 1377/ پری داری و شبیه سازی « در جست و جوی ریشه های تئاتر ( ژاک بورگو) 1378/ پژوهشی در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا 1378/ جهان اسطوره شناسی (2) 1378/ پرده های بازی ( مجموعه مقاله ) 1379/ جهان اسطوره شناسی (3) 1379/ در بی دولتی فرهنگ 1379/ یوگا( یونگ) 1379/ جهان اسطوره شناسی (4) 1379/ پژوهشی در عشقنامه هلوئیز و آبلار 1379/ جهان اسطوره شناسی (5) 1380/ هویت ملی و هویت فرهنگی ( مجموعه مقاله) 1380/ پژوهش در ناگزیری مرگ گیل گمش ( بانیک بلان) 1380/ پژو هشی در اسطوره گیل گمش و افسانه اسکندر 1380/ شرق در ادبیات فرانسه ( پیر مارتینیو) 1381/ جهان اسطوره شناسی (6) 1381/ پژوهشی در قصه سلیمان و بلقیس 1381/ تئاتر و دین ( گابریل مارسل) 1381/ گفتگوی شهرزاد و شهریار 1382/ تقلید و تماشا ( مجموعه مقاله) 1382/ معرفت شناسی ( باشلار) زیر چاپ/ اسطوره نو ( یونگ) زیر چاپ/ حکایت سند باد زیر چاپ.

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 11:7  توسط محمود موحدان  | 
 
  بالا